Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Projekty zrelizowane
Projekt POKL
2012-10-28 09:26:17

Od 1 listopada 2008 do 30 września 2010 roku Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne zrealizowało projekt szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych z chorobą psychiczną pt. „Profesjonalny Pracownik Hotelu"

Szkolenie realizowane  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Szkolenie przygotowane zostało specjalnie dla osób z problemami zdrowia psychicznego, program szkolenia, tempo przekazywania wiedzy, sposób prowadzenia zajęć dostosowane zostały do potrzeb i możliwości tej grupy osób. Uczestnicy szkolenia poza wiedzą z zakresu hotelarstwa i gastronomii mają zapewnione też zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym.

Celem szkolenia było podniesienie kluczowych kompetencji ułatwiających znalezienie i utrzymanie pracy, pobudzenie motywacji, zaangażowania i odpowiedzialności za własne życie, leczenie i funkcjonowanie społeczne oraz poprawa kontaktów społecznych.

W dwóch cyklach szkoleniowych (grudzień 2008-sierpień 2009) oraz (październik 2009-czerwiec 2010) przeszkolonych zostało 50 osób.

2010/09/30
Z dniem 30 września 2010 r. zakończony został projekt pt. Szkolenie zawodowe dla osób niepełnosprawnych z chorobą psychiczną. W szkoleniach wzięło udział 57 ...
więcej ››
2010/09/28
W dniach 28-29 września 2010 r. odbędzie się konferencja kończąca projekt pt. Szkolenie zawodowe dla osób niepełnosprawnych z chorobą psychiczną.Konferencja pr ...
więcej ››
2010/09/02
W dniu 2 września 2010 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Pensjonatu U Pana Cogito przy ul. Bałuckiego 6 w Krakowie odbędzie się uroczyste zakończenie II cyklu ...
więcej ››
2010/07/05
W dniach 29-30.06.2010 odbył się wyjazd integracyjny dla uczestników II cyklu szkolenia. Odwiedziliśmy Firmę społeczną Gospoda Jaskółeczka w Radomiu, zatrudnia ...
więcej ››
powrót do projektów zrealizowanych ››
Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy pierwszy wtorek miesiąca ul. Olszańska 5, lok. 226 C
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie