Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Projekty zrelizowane
Projekt POKL
2012-10-28 09:26:17

Od 1 listopada 2008 do 30 września 2010 roku Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne zrealizowało projekt szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych z chorobą psychiczną pt. „Profesjonalny Pracownik Hotelu"

Szkolenie realizowane  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Szkolenie przygotowane zostało specjalnie dla osób z problemami zdrowia psychicznego, program szkolenia, tempo przekazywania wiedzy, sposób prowadzenia zajęć dostosowane zostały do potrzeb i możliwości tej grupy osób. Uczestnicy szkolenia poza wiedzą z zakresu hotelarstwa i gastronomii mają zapewnione też zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym.

Celem szkolenia było podniesienie kluczowych kompetencji ułatwiających znalezienie i utrzymanie pracy, pobudzenie motywacji, zaangażowania i odpowiedzialności za własne życie, leczenie i funkcjonowanie społeczne oraz poprawa kontaktów społecznych.

W dwóch cyklach szkoleniowych (grudzień 2008-sierpień 2009) oraz (październik 2009-czerwiec 2010) przeszkolonych zostało 50 osób.

2010/06/22
Artykuły o projekcie i szkoleniu zawodowym "Profesjonalny Pracownik Hotelu" ukazały się w nr 7 półrocznika RODZINY. Zachęcamy do zapoznania się z relacami uczest ...
więcej ››
2010/05/04
W kilku krakowskich hotelach i firmach gastronomicznych uczestnicy szkolenia zawodowego Profesjonalny Pracownik Hotelu w miesiącach maj-lipiec 2010 odbywać będą mie ...
więcej ››
2010/03/30
Publikacja książkowa pt. Kompetentny pracownik hotelu. Wybrane stanowiska pracy, autorstwa Teresy Skalskiej i Jacka Pustoły jest jednym z pierwszych podręczników d ...
więcej ››
2009/09/30
W dniu 6 października o godz. 14.30 odbędzie się inauguracja zajęć II cyklu szkolenia zawodowego. Szkolenie będzie prowadzone przez 8 miesięcy. Planowany termin ...
więcej ››
powrót do projektów zrealizowanych ››
Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy pierwszy wtorek miesiąca ul. Olszańska 5, lok. 226 C
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie