Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Projekty zrelizowane
Projekt POKL
2012-10-28 09:26:17

Od 1 listopada 2008 do 30 września 2010 roku Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne zrealizowało projekt szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych z chorobą psychiczną pt. „Profesjonalny Pracownik Hotelu"

Szkolenie realizowane  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Szkolenie przygotowane zostało specjalnie dla osób z problemami zdrowia psychicznego, program szkolenia, tempo przekazywania wiedzy, sposób prowadzenia zajęć dostosowane zostały do potrzeb i możliwości tej grupy osób. Uczestnicy szkolenia poza wiedzą z zakresu hotelarstwa i gastronomii mają zapewnione też zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym.

Celem szkolenia było podniesienie kluczowych kompetencji ułatwiających znalezienie i utrzymanie pracy, pobudzenie motywacji, zaangażowania i odpowiedzialności za własne życie, leczenie i funkcjonowanie społeczne oraz poprawa kontaktów społecznych.

W dwóch cyklach szkoleniowych (grudzień 2008-sierpień 2009) oraz (październik 2009-czerwiec 2010) przeszkolonych zostało 50 osób.

2009/09/29
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane były do połowy września, z uwagi na liczbę chęnych dwukrotnie przewyższającą ilość dostępnych miejsc na szkoleniu przyjm ...
więcej ››
2009/09/02
W dniu 2 września 2009 odbyło się uroczyste zakończenie i rozdanie dyplomów uczestnikom I cyklu szkolenia zawodowego Profesjonalny Pracownik hotelu.
więcej ››
2009/07/20
w nr 5 czasopismia dociarającego do środowiska rodzin i opieknów osób chorujących psychicznie ukazał się artykuł z realizacji I cyklu szkolenia zawodowego Profe ...
więcej ››
2009/06/29
Rekrutacja prowadzona będzie do 30.09.2009, na szkolenie możemy przyjąć 26 osób. W przypadku wiekszej liczby zgłoszeń brana będzie pod uwagę kolejność zgłos ...
więcej ››
powrót do projektów zrealizowanych ››
Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy pierwszy wtorek miesiąca ul. Olszańska 5, lok. 226 C
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie