Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Projekty zrelizowane
HOT TRAIN
2012-10-20 12:00:00

 Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” od września 2012 realizuje dwuletni międzynarodowy projekcie pt. „Hot Train”: Koncepcje szkoleniowe dla rozwoju nowych umiejętności i stanowisk pracy w sektorze hotelarskim dla osób chorujących psychicznie.

Koordynatorem projektu jest Association of Vocational Rehabilitation Enterprises, AVRE - Norwegia

Partnerami projektu są:

Fokus Praha, o.s., Czechy

Itas amb AS, Norwegia

COPE Foundation, Irlandia

Forth Sector, Szkocja

“U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja, Polska

VsI “Vilniaus psichosocialines reabilitacijos centras”, Litwa

Hapro, Norwegia

Każda z wymienionych organizacji posiada doświadczenia w szkoleniu i pracy z osobami potrzebującymi wsparcia w kontaktach społecznych i umiejętnościach zawodowych, wynikających ze specyfiki niepełnosprawności: osoby chorujące psychicznie, bezdomni. Osoby, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych i z tego powodu są wykluczone z rynku pracy.

 

Celem projektu jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w prowadzeniu szkoleń przeznaczonych dla osób wymagających wsparcia, które przekładają się na zwiększenie zatrudnialności tych osób na chronionym i otwartym rynku pracy, a także wspieranie korzystnych zmian w podnoszeniu jakości szkolenia zawodowego i innowacjach w zakresie edukacji zawodowej i systemów szkoleniowych oraz ich transfer pomiędzy krajami partnerów projektu.

Projekt w 75% finansowany jest z programu Unii Europejskiej  Leonardo da Vinci, Edukacja i Kultura

Tu można pobrać podręcznik HOT TRAIN w calości:https://www.dropbox.com/s/feyu2qhyp209kdk/Podrecznik%20HOT%20TRAIN.pdf?dl=0

 

powrót do projektów zrealizowanych ››
Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy pierwszy wtorek miesiąca ul. Olszańska 5, lok. 226 C
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie