Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Aktualności
Mieszkanie chronione dla osób chorujących psychicznie
2006-02-28 00:00:00

Od lutego b.r. Stowarzyszenie Rodzin prowadzi mieszkanie chronione dla 8 osób po kryzysie psychicznym. Mieszkanie chronione finansowane jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Taka forma rehabilitacji i usamodzielnienia prowadzona jest jako kontynuacja programu hostelu, który w wyniku restruktyryzacji Szpitala Uniwersyteckiego został zlikwidowany. Stowarzyszenie postanowiło samodzielnie kontynuować tą ważną dla osób chorujących psychicznie formę rehabilitacji społecznej. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej utworzone zostało mieszkanie chronione, Gmina Kraków przeznaczyła na ten cel mieszkanie w nowowybudowanym bloku przy ul. Borkowskiej w Krakowie.

powrót do aktualności ››
Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy drugi wtorek miesiąca Plac Gen. Sikorskiego 2/8 godz. 16.30
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie