Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Stowarzyszenie

Przez ponad 20 lat aktywności nasi członkowie i sympatycy pomogli przeszło 1000 osobom. Środki finansowe na prowadzenie działalności pozyskujemy z: dotacji celowych instytucji publicznych, grantów, darowizn od sponsorów, oraz składek członkowskich

Stowarzyszenie działa od 1985 roku, osobowość prawną i rejestrację uzyskało w 1990 roku. Stowarzyszenie jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie RODZINY oraz Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Najważniejsze cele Stowarzyszenia to:

  • Organizowanie życia klubowego oraz sieci wzajemnego wsparcia dla naszych pacjentów, członków i sympatyków
  • Rozwijanie różnorodnych form pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także ich rodzin i opiekunów
  • Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych, które przeznaczamy przede wszystkim na tworzenie miejsc pracy chronionej, mieszkań chronionych i hosteli
  • Propagowanie idei Stowarzyszenia oraz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.


Ponadto prowadzimy szereg działań na rzecz pożytku publicznego.

Nieodpłatna działalność w tym zakresie polega na:
1. Promocji zdrowia psychicznego
2. Rozwoju rozmaitych form działalności w zakresie lecznictwa chorób psychicznych
3. Pogłębianiu więzi uczuciowej i społecznej w rodzinach
4. Rozwoju szerokiej pomocy członkom Stowarzyszenia oraz osobom po kryzysie psychicznym
5. Tworzeniu miejsc pracy chronionej dla osób dotkniętych chorobą psychiczną w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia
6. Tworzeniu mieszkań chronionych dla osób chorych psychicznie pozbawionych opieki rodzicielskiej i możliwości posiadania własnego mieszkania.

7. Promocja gospodarki społecznej

8. Promocja turystki i zdrowego stylu życia.

Ponadto w oparciu o granty i dofinansowania do instytucji publicznych, realizujemy zadania zlecone przez Gminę.

Nasza działalność odpłatna pożytku publicznego polega na prowadzeniu:
1. Zakładu Aktywności Zawodowej
2. Kursów terapii rodzin

STATUT

Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy drugi wtorek miesiąca Plac Gen. Sikorskiego 2/8 godz. 16.30
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie