Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Współpraca
Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne" prowadzi aktywną współpracę z wieloma polskimi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami, które, podobnie jak Stowarzyszenie, pracują na rzecz osób chorych psychicznie. Między innymi:


1. Jesteśmy partnerem w projekcie Inicjatywy Wspólnotowej Equal, realizując zadania w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju pn. Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej "COGITO".

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie liczby miejsc pracy dla osób wykluczanych z rynku z powodu choroby psychicznej. W ramach tej inicjatywy Stowarzyszenie realizuje szkolenia, prowadzi seminaria i spotkania integracyjno-szkoleniowe dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie. Celem spotkań jest wzmocnienie i integracja środowiska rodzin.
Więcej o tej inicjatywie na www.cogito-equal.org

2. W 2003 roku, dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, utworzyliśmy zakład aktywności zawodowej "U Pana Cogito" Pensjonat i Restauracja. Stowarzyszenie to skupia psychologów, lekarzy, terapeutów, pracowników socjalnych i pielęgniarki, działających na rzecz rozwoju systemu opieki psychiatrycznej w środowisku.

3. Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne" aktywnie uczestniczy w wydawaniu kwartalnika "Polfamilia", przekazując artykuły, relacje, informacje i prezentacje wydarzeń z życia naszych członków i podopiecznych. Kwartalnik wydawany jest wspólnie ze Związkiem Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "POL-FAMILIA" z siedzibą w Toruniu.

Stowarzyszenie Rodzin jest członkiem założycielem związku POL-FAMILIA i aktywnie uczestniczy w jego zarządzie. POL-FAMILIA jest członem EUFAMI, Europejskiego Związku Stowarzyszeń Rodzin.
 
4. Wspólnie z Kliniką Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w okresie od 1999 do 2005 roku prowadzilismy hostel terapeutyczny dla osób chorujących psychicznie. Hostel ten pełnił funkcje mieszkania terapeutycznego, w którym osoby chorujące psychicznie brały udział w programie usamodzielniającym (www.su.krakow.pl).

5. Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Warszawie

6. Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
(www.p-ntzp.org/o-towarzystwie.php)

7. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Wzajemna Pomoc" z Radomia

8. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (www.psychiatria.org.pl)

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (www.mops.krakow.pl)

10. Szpital Specjalistyczny im. Dr Józefa Babińskiego w Krakowie (www.babinski.pl)

11. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-sprawnych (www.pfron.org.pl)

12. Community Enterprise Limited

13. Initiative und Leistung

 

Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy drugi wtorek miesiąca Plac Gen. Sikorskiego 2/8 godz. 16.30
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie