Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Projekty zrelizowane
Doradztwo - Szkolenia - Praca
2018-06-26 00:00:00

 Projekt pt. Doradztwo – Szkolenia - Praca

 http://www.wzoraktywnosci.rodziny.info/projekt-doradztwo-szkolenia-praca/

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 50 osób z niepełnosprawnościami, pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego.

Okres realizacji projektu od 01.06.2018 do 31.12.2019

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

- doradztwo zawodowe indywidualne (Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika) i grupowe

- wsparcie psychologiczne

- szkolenia zawodowe

- staże zawodowe 3 miesięczne – stypendium stażowe 997,40 zł/mies.

- wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego

- poradnictwo w zakresie organizacji opieki nad osobą zależną (dla osób które opiekują się takimi osobami: dzieci, osoby starsze)

- zwrot kosztów dojazdu (dla osób spoza Krakowa)

- zwrot kosztów opieki nad osoba zależną

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewonowska-Banach, tel. 515 555 146

 

Biuro projektu: Kraków, ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków (Pensjonat U Pana Cogito), tel. 12 269 72 00, email: stowarzyszenie@rodziny.info

Filia biura w powiecie limanowskim: Słopnice 820, 34-615 Słopnice (Kraina Radości)

 

Projekt jest realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego

powrót do projektów zrealizowanych ››
Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy drugi wtorek miesiąca Plac Gen. Sikorskiego 2/8 godz. 16.30
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie