Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Projekty aktualne
Bez barier na rynku pracy
2021-09-01 00:00:00

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne zaprasza osoby w wieku 18 lat i więcej, zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego spełniające poniższe kryteria:

 • osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim (w stopniu lekkim tylko z niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną, epilepsją lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi), osoby bez orzeczenia na podstawie zaświadczenia lekarza;
 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (62 miejsca);
 • osoby pracujące, które chcą zwiększyć poziom lub jakość zatrudnienia (10 miejsc).

Oferujemy:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb uczestnika oraz utworzenie IPD;
 • wsparcie psychologiczne;
 • doradztwo zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenia zawodowe;
 • staże zawodowe;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

Rekrutacja trwa:

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 515 555 146 lub w biurze projektu: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 6 (w Pensjonacie U Pana Cogito), www.rodziny.info.

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

1. Ogłoszenie o projekcie

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Regulamin projektu

4. Deklaracja uczestnictwa

5. Informacja o dostepności projektu dla osób z niepełnosprawnościami

Plakat informacyjny: Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

powrót do projektów aktualnych ››
Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy drugi wtorek miesiąca Plac Gen. Sikorskiego 2/8 godz. 16.30
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie