Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Aktualności
propozycja MOPS dla rodzin i osób chorujących psychicznie - PAL Program Aktywności Lokalnej
2018-05-08 18:11:29
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w PROGRAMIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ dla osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego i ich rodzin W projekcie, trwającym do 30.04.2019 roku, mogą wziąć udział osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (02-P i 01-U) oraz osoby pozostające w stałym leczeniu psychiatrycznym, jak również członkowie ich rodzin. Projekt jest adresowany do osób pełnoletnich mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie Krakowa. W programie przewidziane są: • grupy wsparcia i spotkania edukacyjne ze specjalistami z obszaru zdrowia psychicznego • poradnictwo dla osób z problemami w obszarze zdrowia psychicznego oraz dla ich rodzin • psychoterapia indywidualna i grupowa • atrakcyjne zajęcia, warsztaty wzmacniające kompetencje życiowe i umiejętności społeczno-zawodowe m.in.: kurs języka angielskiego, trening asertywności, trening metapoznawczy, zajęcia komputerowe, zajęcia relaksacyjne, rzemiosło artystyczne, warsztaty kulinarne • wyjścia do instytucji kultury, imprezy integracyjne, wycieczki Udział w projekcie jest bezpłatny! Siedziby PAL mieszczą się na ul. Chmielowskiego 6A i na ul. Ugorek 1. Więcej informacji: PAL ul. Chmielowskiego 6A Kamila Mikołajewska - tel. 668 373 409 Katarzyna Janik - tel. 668 373 409 Łukasz Kowalski - tel. 668 376 238 pal15@mops.krakow.pl PAL ul. Ugorek 1 Barbara Bartkiewicz – tel. 660 637 860 Anna Jusińska – tel. 780 616 322 Katarzyna Dudek - tel. 780 616 322 pal13@mops.krakow.pl Program Aktywności Lokalnej jest realizowany w ramach projektu pn.: „Bariery zamieniamy na szanse” w ramach 9 Osi Priorytetowej „Region Spójny Społecznie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
powrót do aktualności ››
Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy drugi wtorek miesiąca Plac Gen. Sikorskiego 2/8 godz. 16.30
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie