Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Aktualności
Rekrutacja osób niepełnosprawnych do projektu - lipiec 2018
2018-06-28 14:50:10

Nabór do projektu pt. Doradztwo – Szkolenia - Praca

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne zaprasza osoby z niepełnosprawnościami po 30 roku życia zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej.

Okres realizacji projektu od 01.06.2018 do 31.12.2019

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

- doradztwo zawodowe indywidualne (Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika) i grupowe

- wsparcie psychologiczne

- szkolenia zawodowe

- staże zawodowe 3 miesięczne – stypendium stażowe 997,40 zł/mies.

- wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego

- poradnictwo w zakresie organizacji opieki nad osobą zależną (dla osób które opiekują się takimi osobami: dzieci, osoby starsze)

- zwrot kosztów dojazdu (dla osób spoza Krakowa)

- zwrot kosztów opieki nad osoba zależną

Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewonowska-Banach, tel. 515 555 146

Biuro projektu: Kraków, ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków (Pensjonat U Pana Cogito), tel. 12 269 72 00, email: stowarzyszenie@rodziny.info

Filia biura w powiecie limanowskim: Słopnice 820, 34-615 Słopnice (Kraina Radości)

Projekt jest realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego

powrót do aktualności ››
Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy drugi wtorek miesiąca Plac Gen. Sikorskiego 2/8 godz. 16.30
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie