Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Aktualności
zapytanie ofertowe na usługę architektoniczną - zapraszamy do składania ofert do 31.07.2020
2020-07-23 09:37:27

Przedmiotem zamówienia są usługi architektoniczne, uzyskanie  konsultacji architektonicznej, wykonanie projektu architektonicznego i aranżacji lokalu mieszkalnego o pow. 80,17 m2  zlokalizowanego przy ul. Syrokomli w Krakowie z przeznaczeniem na mieszkalnictwo chronione.

Wykonanie obmiarów lokalu mieszkalnego i zinwentaryzowanie pomieszczeń do celów przygotowania projektu architektonicznego.

Zoptymalizowania liczby lokatorów i funkcjonalności mieszkania, z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018.822)  i zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

Ocena stanu instalacji i opracowanie wytycznych do przeprowadzenia prac remontowych w zakresie niezbędnych instalacji wod-kan, elektrycznej, ogrzewania, wentylacji, inne niezbędne w toku prac. W razie potrzeby wykonania nowych instalacji przygotowanie projektu tych instalacji, dokonanie niebiednych uzgodnień/uzyskanie pozwoleń.

Po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zaleca się przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej lokalu mieszkalnego przy ul. Syrokomli.

Przewidywany okres realizacji zamówienia: sierpień-wrzesień 2020.

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: biuro@pcogito.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja, ul. Bałuckiego 6,  30-318 Kraków  z dopiskiem: Zaproszenie do składania ofert nr 1/SRZAZ/MChr. Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: biuro@pcogito.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja, ul. Bałuckiego 6,  30-318 Kraków  z dopiskiem: Zaproszenie do składania ofert nr 1/SRZAZ/MChr.

Pełna dokumentacja zapytania ofertowego i wzór oferty dostepny u zamwaiwjącego. Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewonowska-Banach tel. 515 555 146

powrót do aktualności ››
Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy drugi wtorek miesiąca Plac Gen. Sikorskiego 2/8 godz. 16.30
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie