Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Aktualności
Inframacja o niedokonaniu wyboru wykonawy remontu loklau przy ul. Syrokomli
2021-07-12 13:41:37

Informujemy, że zamawiający nie dokonał wyboru żadnego wykonawcy w prowadzonym postępowaniu na wyłonienie wykonawcy remontu mieszkania przy ul. Syrokomli w Krajkowie z terminem składania ofert do 14.06.2021 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione,gdyż złożona przez  Firmę oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia.

powrót do aktualności ››
Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy drugi wtorek miesiąca Plac Gen. Sikorskiego 2/8 godz. 16.30
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie