Przekaż swój 1% naszej organizacji Pomagamy
Aktualności
ZAPROSZENIE z dnia 20.05.2024 r. DO SKŁADANIA OFERT NA DRUK CZTERECH NUMERÓW CZASOPISMA DLA NAS
2024-05-20 11:27:29

Dotyczy projektu pn. ,,Z Czasopismem Dla Nas pokonamy bariery – dostęp do informacji dla osób chorujących psychicznie’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zamawiający:

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne

 ul. Bałuckiego 6

 30-318 Kraków

 

Charakter postępowania: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV: 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk czterech numerów Czasopisma Dla Nas posiadającego nadany nr ISSN, każdy z czterech numerów w nakładzie 7000 egz. Format: 205 mm x 294 mm, Środek: 24 strony czarnobiałe kreda matowa g print 100g,  Okładka: 4 strony kolor 4+4 kreda 170 g, Oprawa: szycie. Terminy wykonania: 2 tygodnie od przekazania pliku tj. czerwiec 2024, wrzesień 2024, grudzień 2024, marzec 2025

Termin składania ofert: do 28.05.2024 roku do godz. 23:59 (liczy się data otrzymania) na adres siedziby zamawiającego lub email: stowarzyszenie@rodziny.info

Kryterium oceny: cena 100%

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1. (pobierz plik)

Wzór oświadczenia o braku powiązań stanowi załącznik nr 2. (pobierz plik)

Zapytanie Ofertowe

 

powrót do aktualności ››
Spotkania rodzinne i konsultacje
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin w każdy drugi wtorek miesiąca Plac Gen. Sikorskiego 2/8 godz. 16.30
Dyżur telefoniczny
12/ 422 50 67
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie